Διαπολιτισμικός διάλογος στο σχολείο μας
Προαιρετικό πολιτιστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Στο πλαίσιο της αναζήτησης και διερεύνησης των αντιλήψεων των μαθητών και καθηγητών του σχολείου μας για τη διαφορετικότητα πραγματοποιείται το πολιτιστικό πρόγραμμα έρευνας «Διαπολιτισμικός διάλογος στο σχολείο μας» τη σχολική χρονιά 2015-2016.

Θα αναλυθούν οι έννοιες της πολυπολιτισμικότητας και διαπολιτισμικότητας, τα μοντέλα της μεταναστευτικής πολιτικής διαφόρων χωρών, η κοινωνική αναγνώριση, η έννοια της ταυτότητας και, τέλος, η συνύπαρξη των ατόμων σε ανομοιογενείς κοινωνίες.

Στόχοι αυτής της αναζήτησης είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα μετανάστευσης, να τοποθετηθούν κοινωνικά, να αποδιώξουν τις έννοιες «ανώτερου»-«κατώτερου» πολιτισμού, να μειώσουν τις πολιτισμικές προκαταλήψεις και τα στερεότυπα, να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και, τέλος, να απαλλαγούν από τυχόν εθνοκεντρικές στάσεις.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας θα μοιραστούν ερωτηματολόγια και θα διενεργηθεί παρατήρηση. Τα αποτελέσματα αυτής θα αναλυθούν, οι μαθητές θα οδηγηθούν σε συμπεράσματα τα οποία θα μεταφέρουν στο σύνολο της σχολικής κοινότητας.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τις καθηγήτριες Δανοχρήστου Μ. και Σταθουλοπούλου Σ.

Υπεύθυνες του Προγράμματος οι κυρίες:
Δανοχρήστου Μαριλένα, Σταθουλοπούλου Στέλλα
24 Ιανουαρίου 2016
image1

Διαπολιτισμικός διάλογος στο σχολείο μας

Διαπολιτισμικός διάλογος στο σχολείο μας Προαιρετικό πολιτιστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Στο πλαίσιο της αναζήτησης και διερεύνησης των αντιλήψεων των μαθητών και καθηγητών του σχολείου μας για τη […]