Γενικές Παρατηρήσεις σχετικά με τις Υποχρεώσεις των Μαθητών

Happy

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Γενικά οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι:

 • Να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα των καθηγητών τους για διδασκαλία.
 • Να δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις – παρατηρήσεις των καθηγητών και όλου του προσωπικού του σχολείου.
 • Να σέβονται την προσωπικότητα των συμμαθητών τους καθώς και τα προσωπικά τους αντικείμενα.
 • Να μην εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά και να χρησιμοποιούν ευπρεπή γλώσσα.
 • Να λύνουν τις διαφορές τους με διάλογο και να μην καταφεύγουν σε χρήση βίας. Άλλωστε η άσκηση σωματικής ή λεκτικής βίας από μαθητή ή ομάδες μαθητών αποτελούν σοβαρά παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές που μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και την απομάκρυνση του μαθητή ή των μαθητών από το σχολείο.
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 • Οι μαθητές το πρωί οφείλουν να βρίσκονται στο σχολείο πέντε λεπτά πριν χτυπήσει το κουδούνι, δηλαδή στις 8:20.
 • Να εισέρχονται στο προαύλιο και να περιμένουν μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι και να μη στέκονται στο χώρο έξω από αυτόν.
 • Μόλις χτυπήσει το κουδούνι να παρατάσσονται για την πρωινή συγκέντρωση χωρίς αργοπορία με ησυχία, ώστε να γίνει η προσευχή και η πρωινή ενημέρωση.
 • Η εξώπορτα του σχολείου κλειδώνει από τον εφημερεύοντα καθηγητή, μόλις χτυπήσει το κουδούνι και ανοίγει για τους αργοπορημένους μαθητές, εφόσον έχουν μπει όλοι στις αίθουσες και έχει ξεκινήσει η πρώτη ώρα.
 • Οι μαθητές που έχουν καθυστερήσει προσέρχονται στο γραφείο της διεύθυνσης ενημερώνουν για την αργοπορία τους και η διεύθυνση κρίνει κατά περίπτωση αν μπορούν να περάσουν στην τάξη τους καθυστερημένα την πρώτη ώρα με ενυπόγραφο σημείωμα ή να περιμένουν να μπουν στην αίθουσα τη δεύτερη ώρα.
 • Κατά τη διάρκεια της ημέρας η εξώπορτα ανοίγει από τους εφημερεύοντες καθηγητές στα διαλείμματα ή από το διευθυντή και τις υποδιευθύντριες, αν συντρέχει λόγος, όπως η προσέλευση γονέων ή η αποχώρηση κάποιου μαθητή, λόγω ασθένειας ή άλλου σημαντικού αιτιολογημένου λόγου φυσικά με τη συνοδεία του κηδεμόνα του.
 • Κανένας μαθητής δεν μπορεί να αποχωρήσει από το σχολείο, χωρίς να έχει πάρει άδεια από τη διεύθυνση του σχολείου. Η αδικαιολόγητη αποχώρηση επισύρει πειθαρχική ποινή.
1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου

ΑΡΓΟΠΟΡΙΑ / ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

 • Κατά την έναρξη κάθε διδακτικής ώρας ο καθηγητής ελέγχει τις απουσίες στο ημερήσιο δελτίο απουσιών (απουσιολόγιο) και υπογράφει κάτω από την αντίστοιχη ώρα.
 • Εάν ένας μαθητής καθυστερήσει στην προσέλευση του την πρώτη διδακτική ώρα ο καθηγητής περιμένει πέντε λεπτά και πέραν αυτού του χρόνου, αν ο μαθητής δεν παρουσιαστεί με σχετικό σημείωμα από τη διεύθυνση η απουσία του καταχωρίζεται ως αδικαιολόγητη.
 • Στις υπόλοιπες διδακτικές ώρες η καθυστέρηση ανεξαρτήτως χρόνου προσμετράται ως αδικαιολόγητη απουσία.
 • Δεν επιτρέπεται η αλλοίωση ή η παραποίηση της αρχικής καταχώρησης στο απουσιολόγιο. Κάθε τροποποίηση πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διακρίνεται η αρχική καταχώρηση και να φέρει την υπογραφή του καθηγητή της αντίστοιχης διδακτικής ώρας.

Επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές αργοπορίες ελέγχονται πειθαρχικά.