κος Μιχαλόπουλοςκος Μιχαλόπουλος

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

B2.1 B2.2 B3.2 B3.4 B4.2 B4.3 B4.4 Β5.1
Γ1.1 Γ1.2 Γ1.4 Γ1.5 Γ2.1 Γ2.2

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘ.3. ΜΑΘ.9. ΜΑΘ.10. ΜΑΘ.14. ΜΑΘ.16. ΜΑΘ.17. ΜΑΘ.19. ΜΑΘ.21.
ΜΑΘ.22. ΜΑΘ.24. ΜΑΘ.25. ΜΑΘ.27. ΜΑΘ.30. ΜΑΘ.33. ΜΑΘ.35.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ
1.2 (σελ. 15-17)
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ
2.1 (σελ. 24-27) 2.2 (σελ. 30-34) 2.3.1 (σελ. 35-36) 2.3.2 (σελ. 37-38)
2.3.3 (σελ. 38-39) 2.4 (σελ. 41-43) 2.5 (σελ. 44-47) 2.6, 2.6.1 (σελ. 48-50)
2.6.2 μόνο ο Πίνακας 4 «Διαφορές μειγμάτων και χημικών ουσιών», μέσον της σελίδας 52
2.7 (σελ. 54-57) 2.8 (σελ. 58-61) 2.9 (σελ. 62-66)
(ΟΧΙ «Αγωγιμότητα διαλύματος μαγειρικού άλατος» (σελ. 64))
2.10 (σελ. 67-69) 2.11 (σελ. 70-72)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3. ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
3.1 (σελ. 57) 3.4 (σελ. 60)
4. Ο ΑΝΘΡΑΚΑΣ
4.1 μέχρι και 4.6 (σελ. 65 έως 67)
5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ
5.1 μέχρι και 5.5 (σελ. 69 έως 71)
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
1. ΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
1.1 και 1.3 (σελ. 80) 1.3 (σελ. 82 έως 84 άνω)
1.4 μέχρι και 1.6 (σελ. 84 έως 86 άνω)
2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ – ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
2.1 μέχρι και 2.5 (σελ. 89 έως 91) 2.6 μέχρι και 2.10 (σελ. 91 έως 93)
3. Η ΑΙΘΑΝΟΛΗ
3.1 μέχρι και 3.6 (σελ. 97 έως 99)

3 Μαΐου 2015
κος Μιχαλόπουλος

Εξεταστέα Ύλη: Γεωγραφία Α, Β Γυμνασίου, Χημεία Β, Γ Γυμνασίου

κος Μιχαλόπουλος ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ B2.1 B2.2 B3.2 B3.4 B4.2 B4.3 B4.4 Β5.1 Γ1.1 Γ1.2 Γ1.4 Γ1.5 Γ2.1 Γ2.2 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ […]