Δείτε στην παρακάτω εικόνα τις ώρες και τις ημέρες συνάντησης με τους καθηγητές του σχολείου

ημέρες συνάντησης με γονείς