Στη Σελίδα αυτή

αναρτάται το τρέχον κάθε φορά ωρολόγιο πρόγραμμα

Ωράριο Σχολείου
1η ώρα: 08:25 – 09:10
2η ώρα: 09:15 – 10:00
3η ώρα: 10:10 – 10:55
4η ώρα: 11:05 – 11:50
5η ώρα: 12:00 -12:40
6η ώρα: 12:45 – 13:25
7η ώρα: 13:30 -14:05

(ωρολόγιο πρόγραμμα από 9-11-2015)

Τρέχον Ωρολόγιο Πρόγραμμα

program-09-11-15