Εκπαιδευτικά Προγράμματα - Συνολικά

ART PROJECT: τα Εικαστικά στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Διακομή Κατερίνα