Ενημερωθείτε σχετικά με τους υπεύθυνους καθηγητές των τμημάτων του σχολείου μας

Υπεύθυνοι καθηγητές τμημάτων για το σχολικό έτος 2015-16

A1: κ.Λαγγούση
A2: κ.Σταματοπούλου
Α3: κ.Σχίζα
Α4: κ.Κοντονίκα
Α5: κ. Βλαχαντώνη
B1: κ.Μέμμου
Β2: κ.Σκαλτσάς
Β3: κ.Παγώνη
Β4: κ.Διακομή
Β5: κ.Κορκολή
Γ1: κ.Κωστοπούλου
Γ2: κ.Δούσκας
Γ3: κ.Χατζηβλάστου
Γ4: κ.Δέδε

• Οι υπεύθυνοι καθηγητές των τμημάτων ελέγχουν τη φοίτηση των μαθητών και ενημερώνουν ανάλογα τους γονείς
• Προωθούν την επικοινωνία και επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσα στην τάξη
• Έχουν συμβουλευτικό ρόλο σε κάθε πρόβλημα επίδοσης, συμπεριφοράς και ενδοσχολικής εικόνας των μαθητών του τμήματός τους

Επικοινωνία / Ενημέρωση

• Οι γονείς και κηδεμόνες επικοινωνούν τακτικά με τους καθηγητές για την επίδοση και τη φοίτηση των μαθητών
• Ενημερώνουν τη Διεύθυνση και το Σύλλογο διδασκόντων για πρόβλημα υγείας ή ειδική κατάσταση που μπορεί να επηρεάζει την παρουσία των παιδιών στο σχολείο

Φοίτηση μαθητών – Απουσίες

• Ο γονέας / κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες συνολικά για 10 ημέρες το πολύ, για όλο το σχολικό έτος
• Η δικαιολόγηση γίνεται από το γονέα / κηδεμόνα
• Ο γονέας / κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει ο ίδιος το πολύ δύο συνεχόμενες ημέρες απουσίας
• Για απουσία περισσότερων των 2 συνεχόμενων ημερών, χρειάζεται βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού
• Η δικαιολόγηση των απουσιών πρέπει να γίνεται μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο
• Το σύνολο των απουσιών δεν πρέπει να ξεπεράσει τις 114 και το σύνολο των δικαιολογημένων απουσιών δεν πρέπει να ξεπεράσει τις 64.