ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Συγγραφή πρωτότυπων, καινοτόμων εργασιών από τους μαθητές
1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου
Σχ. Έτος 2015-2016

Υπεύθυνος καθηγητής
Νίκος Κυπριωτάκης

(κάντε κλικ στην εικόνα για περισσότερες πληροφορίες)

Thinking At the Edge

Ομάδα μαθητών
Ανδρουλάκης Αλέξανδρος, Βασιλειάδη Άννα-Σοφία, Καρκαμπούνα Ιωάννα,
Δράκος Σταύρος, Μαρίνης Αλέξανδρος,
Φάσσου-Κοντοδημάκη Ιφιγένεια, Μίττα Ειρήνη,
Κορωνιά Δήμητρα-Κυβέλη

Φάσεις και Επιμέρους Βήματα:
To ΤΑΕ εξελίσσεται σε 14 βήματα, τα οποία χωρίζονται σε τρεις (3) κύριες φάσεις.

(Μηδενική) Φάση προετοιμασίας :

 • Βιωματική (αλλά και θεωρητική) εξοικείωση με τη Βιωμένη Αίσθηση
 • Εξοικείωση με τη Δημιουργία Εσωτερικού (ή/και Ασφαλούς) Ελεύθερου Χώρου (Clearing A Space)
 • Εξοικείωση με τη Διαδικασία Εστίασης
 • Προετοιμασία για το ΤΑΕ: Διαμόρφωση ζευγαριών Συνοδού-Εστιαζόμενου ή και προετοιμασία για την Εύρεση-Επεξεργασία Θέματος προς διερεύνηση.

1η φάση: (βήματα 1-5) «Μιλώντας από τη Βιωμένη Αίσθηση»

 • Βήμα 1 : «Αφήστε μία Βιωμένη Αίσθηση να Μορφοποιηθεί»
 • Βήμα 2 : «Βρείτε εκείνο που είναι πέρα από τη λογική στη Βιωμένη σας Αίσθηση» – «Αναζητήστε ένα Παράδοξο στη Βιωμένη σας Αίσθηση»
 • Βήμα 3 : «Αναγνωρίστε πως δεν εννοείτε τον τυπικό ορισμό των λέξεων»
 • «Καμία λέξη δεν ταιριάζει» – «Οι λέξεις που χρησιμοποιήσατε δεν είναι επαρκείς»
 • Βήμα 4 : «Γράψτε μία πρόταση ή μία νέα φράση για να πείτε τι θέλατε κάθε μια από τις τρείς λέξεις να σημαίνει για σας» – («Όλες οι λέξεις ταιριάζουν»)
 • Βήμα 5 : «Επέκταση»

Μια πρώτη πυκνή, πλατιά, όσο και σε βάθος επεξεργασία/έκφραση αυτού το οποίο αποτελεί το θέμα της αναζήτησής μας, έκφραση και επεξεργασία που αναδύονται όμως μέσα από τη συνολική Βιωμένη μας Αίσθηση για το θέμα αυτό, μέσα από διαδοχικές συμπυκνώσεις και επεκτάσεις. Εργασία με το προσωπικό νόημα των λέξεων/όρων που χρησιμοποιούμε. Διαχωρισμός προσωπικού/ιδιωτικού λόγου και σύνηθους/κοινού/δημόσιου λόγου.

2η φάση: (βήματα 6-9) «Ανακαλύπτοντας Μοτίβα από Όψεις (Στιγμιότυπα)» 

 • Βήμα 6 : «Συλλέξτε Όψεις-Στιγμιότυπα»
 • Βήμα 7 : «Επιτρέψτε στις Όψεις να συνεισφέρουν λεπτομερειακή/λεπτομερή δομή»
 • Βήμα 8 : «Διασταυρώστε τις Όψεις»
 • Βήμα 9 : «Γράψτε ελεύθερα»

Eύρεση γενικών μοτίβων μέσα από τη βιωμένη μας αίσθηση και τις εμπειρίες μας. Eξαγωγή του αφηρημένου και γενικού από το ειδικό και το συγκεκριμένο. «Bλέπουμε» μία όψη/εμπειρία υπό το φως και το πρίσμα μιας άλλης όψης/εμπειρίας. Η Βιωμένη μας Αίσθηση εμπλουτίζεται σε Όψεις/Πλευρές και με αυτήν την έννοια αποκτά ένα πλουσιότερο ?τρισδιάστατο? χαρακτήρα.

3η φάση: (βήματα 10-14) «Χτίζοντας Θεωρίες»,
«Χτίζοντας Θεωρητικά Μοντέλα / Κατασκευές» («Χτίζοντας Θεωρία»)

 • Βήμα 10 : «Επιλέξτε Όρους και Συνδέστε τους»
 • Βήμα 11 : «Αναζητήστε τις Εγγενείς Σχέσεις μεταξύ των Όρων»
 • Βήμα 12 : «Επιλέξτε Μόνιμους Όρους και ?Κλειδώστε? τους»
 • Βήμα 13 : «Εφαρμόστε τη Θεωρία σας έξω από το δικό/οικείο σας Πεδίο»
 • Βήμα 14 : «Επεκτείνετε και εφαρμόστε τη Θεωρία σας στο δικό/οικείο σας πεδίο»

Διαμόρφωση ενός λογικά συνεκτικού και ταυτόχρονα βιωματικά έγκυρου θεωρητικού μοντέλου από γερά συνυφασμένους και βιωματικά πλούσιους περιεχομένου όρους, ικανούς να περιγράψουν αποτελεσματικά (με τρόπο που να ικανοποιεί τη Βιωμένη μας Αίσθηση) το θέμα το οποίο ιχνηλατούμε αλλά και ικανούς να παραγάγουν συμπερασμούς που θα μπορούσαν περαιτέρω να εφαρμοστούν και να διερευνηθούν μέσα αλλά και έξω από το οικείο γνωστικό μας πεδίο.

2ο Συνέδριο ΠΕΣΣ, Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 27-29 Μαρτίου 2015