Αγωγή Υγείας

Εφηβικές συζητήσεις και προβληματισμοί –επίλυση κρίσεων

Υπεύθυνοι Προγράμματος

Μαλανδράκης Κων/νος
Μπισιώτη Ιωάννα

3 Μαρτίου 2015
Αγωγή Υγείας

Αγωγή Υγείας – Εφηβικές συζητήσεις και προβληματισμοί – Επίλυση κρίσεων

Αγωγή Υγείας Εφηβικές συζητήσεις και προβληματισμοί –επίλυση κρίσεων Υπεύθυνοι Προγράμματος Μαλανδράκης Κων/νος Μπισιώτη Ιωάννα